serhistorico.net
Josep Robau Donadeu (1841-1916). Un republicà pare de la Internacional
Josep Robau Donadeu i Corcellés va néixer a Figueres, Alt Empordà, l’any 1841. És un nom força conegut dins de la historiografia relativa a l’obrerisme hispà ja que, conjuntament amb el…