serendipitouswordsmith.wordpress.com
PARENTS
Sometimes parents don’t understand us. Importante sa magulang ang maintindihan ang kanilang mga anak. Minsan nak…