serathi.wordpress.com
Det er ikke IKT som har feilet, det er du.
Jeg blir irritert. Jeg blir sinna, og jeg er ikke sinna på mine egne vegne. Jeg er sinna på vegne av din sønn, på vegne av din datter. Jeg er sinna på vegne av elevene du har i klasserommet ditt. J…