sentulfresh.com
SD Islam Al Azhar 1 ke Sentulfresh Indonesia - Sentulfresh Indonesia
Wisata edukasi untuk teman teman dari SD Islam Al Azhar 1 ke Sentulfresh Edufarm program, ada naik sapi dan memerah susu nya juga loh