sensehofstede.nl
Westelijke Meer vanaf de Su-Dam
De botanische tuin gezien vanaf de Su-dam die het Westelijke Meer oversteekt.