sensehofstede.nl
Wal-Mart in een winkelcentrum
In Europa kon Wal-Mart vanwege het strenge arbeidsrecht niet van de grond komen. In China is dat geen probleem.