sensec.se
Domstolsverket beställer metalldetekterings-utrustning — Sensec AB
Domstolsverket i Sverige kompletterar med fler beställningar av metalldetektorer enligt tidigare fastställd utbytesplan gällande ramavtal med Sensec AB.