semnebune.ro
„Lumea care n-a fost” de Ovidiu Pecican [fragment]
Cele mai bune mărturii şi surse de cunoaştere a istoriei sînt epistolele.