semnebune.ro
„kommos” de Iuliana Lungu [fragment]
corpul meu devine scena timpului trecut, prezent și viitor, simultan, aparent imposibil de atins. #poezieromâneascăcontemporană