semnebune.ro
George Geacăr – Acumva
acumva poate fi o frescă din viața scriitorului, amintiri și stări închise în mod ludic în scrinul negru al timpului.