semnebune.ro
Valorificarea folclorului. Cazul Arghezi
Pentru a înțelege foarte clar rosturile profunde ale slovelor argheziene, e necesar să-i înțelegi rânduiala, arta de a muri. Înainte de a face vreo afirmație despre simbioza dintre înțelepciunea/știința poporană și literatura lui Tudor Arghezi, e important să faci cunoștință cu el. Trebuie să cunoști modul său de a privi lumea și pe Creatorul ei…