semnebune.ro
Poveștile cu avatar de la Replika
Seara „Povești cu avatar” de la Replika a fost despre devianță, expresivitate și non-conformism, într-o reprezentare artistică neașteptată.