semnebune.ro
„Durere” de Zeruya Shalev
„Romanul Zeruyei Shalev înfăţişează ipostazele ideii de a trăi în Israel. Durere este cel mai bun roman al autoarei.” (Der Spiegel)