semnebune.ro
Sârme şi portocali
Sârme şi portocali este povestea unei izbânde, abordată în genuri literare diverse, care oscilează între jurnal de călătorie, memorialistică, roman de aventuri şi tratat de horticultură. Este izbânda unei intelectuale românce care a avut curajul (sau nebunia) să îşi înceapă viaţa de la zero printre străini, să îşi calce pe mândria intelectuală şi să culeagă…