semnebune.ro
Mierla neagră
O antologie de trăiri. Se pot citi în ea și copilăroșii, și pedepsiții, și cei nevinovați, dar și cei care-și asumă drame.