semnebune.ro
Crăiasa Zăpezii – Michael Cunningham
Crăiasa nu mai este o forţă a naturii, o fiinţă supranaturală, o creatură cu chip de femeie. Nu. În secolul XXI, ea este acel gol alb, parcă infinit, din sufletul fiecărui om, săpat parcă şi mai adânc de acumularea incertitudinilor, a tristeţilor, a poverilor vieţii, a gustului amar al ratării.