semit.wordpress.com
EU’s pinlige lille hemmelighed i mærkningen af israelske varer
EU påstår, at dets “Interpretative Notice” [Tolkningsnotat] intet har at gøre med en boykot af Israel, og USA har officielt tilsluttet sig denne vurdering. EU siger, at Tolkningsnotatet…