semit.wordpress.com
Antisemitisme watch
Ny blog på nettet, der tager fat på den stigende antisemitisme eller små tiltag til det. “Det er vigtigt at understrege, at personer der er nævnt på bloggen ikke pr. definition er antisemitte…