semit.wordpress.com
Svigagtighed ved en kamp “for” Palæstina som meget mere ligner en kamp mod Israel
Skal Danmark blive nation nummer 135, der anerkender Palæstina som selvstændig stat med udgangspunkt i 1967-grænserne? Det mener Mellemfolkeligt Samvirke (MS), som har gang i en stor underskriftssa…