semit.wordpress.com
3000 års historie fortalt på 10 minutter
Så er der video – Jerusalems historie Hvorfor er Jerusalem hellig, hvordan ser den ud og har set ud, kongernes styre af Jerusalem osv