semit.wordpress.com
Major explosion reported at Fordow underground Iranian nuclear facility (UPDATE)
Major explosion reported at Fordow underground Iranian nuclear facility (UPDATE). En eksplosion dybt inde Irans Fordow atomanlæg har ødelagt en stor del af anlægget og fanget omkring 240 medarbejde…