semit.wordpress.com
Hjemløse – også i Israel
Hjemløshed i Israel var ikke-eksisterende før midten af 1980’erne. Siden da er antallet af hjemløse i Israel vokset, og ‘Association for Civil Rights in Israel’ kræver, at myndigh…