semit.wordpress.com
BBC’s antiisraelske bias korrigeres.
Systematisk gennemgås flere af BBC’s hypoteser om forskelsbehandling, der korrigeres med fakta set ovenfra fra CAMERA, en journalistisk gruppe, der har som hovedformål at skildre objektivt. D…