semit.wordpress.com
Dansk Jødisk Museum
Dansk Jødisk Museum indsamler og bevarer alle typer af materialer, som kan være med til at dokumentere væsentlige aspekter ved jødisk liv i Danmark. Samlingen er museets rygrad, og vil i fremtiden …