seminary.org.mt
“Is-sbuħija se ssalva d-dinja!” - The Archbishop's Seminary
Dostoevsky hekk pitter lil Kristu f’wieħed mir-rumanzi tiegħu. Hu qal li aħna ma ninġibdux lejn is-Salvatur b’sempliċi argumenti jew ideat, imma b’sejħa aktar profonda. Is-sejħa tas-sbuħija li tkellimna fil-fond ta’ qalbna. Mhux li sempliċement tkun taf dwar Alla, imma li tagħrfu u jagħrfek. Dan mhux biss għarfien b’moħħok, imma b’qalbek u bl-eżistenza kollha tiegħek. Is-sbuħija …