seminary.org.mt
‘Għad fadal!’ (Mt 24:37-44) - The Archbishop's Seminary
Għalaqna sena l-Ħadd li għadda u se niftħu oħra għada. Ma nistgħux nibdew sena, imma jekk ma niftakrux li aħna mhux maħluqin għal hawn. L-Evanġelu jfakkarna f’dan. L-Evanġelu jitkellem dwar l-aħħar miġja ta’ Ġesù (il-parousia), b’diskors li Ġesù qalu lil ftit dixxipli ftit qabel l-arrest tiegħu. Iwissi b’dieqa, u jirreferi għal silta mit-Testment il-Qadim. Il-perikli …