seminary.org.mt
Iż-Żagħżugħ: min hu? X’qed ifittex? - Archbishop's Seminary
Iċ-Ċentru Djoċesan tal-Vokazzjonijiet, flimkien mas-Seminarju tal-Arċisqof qed jorganizza Think Tank dwar IŻ-ŻAGĦŻUGĦ TA’ BEJN is-16 u l-20 SENA U L-VOKAZZJONI. Dan ser isir is-Sibt 12 ta’ Mejju, 2018. Kif l-aħjar nindirizzaw iż-żgħażagħ? Żagħżugħ li twieled qabel is-sena 2000, kif inhu differenti minn żagħżugħ li twieled wara? X’qiegħed ifittex iż-żgħażugħ ta’ wara s-sena elfejn? Kif l-aħjar …