seminary.org.mt
It-Tielet Ħadd tal-Avvent: 'Jixhed' - Archbishop's Seminary
Talba Għażiż Ġesù, għini biex inxerred il-fwieħa tiegħek kull fejn immur. Fawwar il-qalb tiegħi bl-ispirtu u l-ħajja tiegħek. Idħol ġewwa fija u ħu kontroll tiegħi innifsi kollni kemm jien, b’mod li l-ħajja tiegħi tkun tirrifletti lilek biss. Iddi minn ġo fija, kun ġo fija innifsi b’mod li kull persuna li niġi f’kuntatt magħha tħoss il-preżenza …