seminary.org.mt
sarBNIEDEM: Kalendarju tal-Avvent 2016 - The Archbishop's Seminary
F’dan l-Avvent, il-Komunità tas-Seminarju qiegħda tistiednek sabiex tingħaqad magħna u permezz tar-ritratti li ħadna aħna fl-Art Imqaddsa, nirriflettu flimkien fuq il-Misteru tal-Inkarnazzjoni. Jekk tixtieq li kull jum tul dawn l-erbgħa ġimgħat li ġejjin tirċievi ittre (E-mail) bil-ħsieb tal-ġurnata, nistiednuk tissieħeb permezz tal-formola t’hawn taħt. Ir-ritratti ser ikunu ukoll disponnibli fuq il-paġna tas-Seminarju ta’ Facebook: http://facebook.com/seminary.malta …