seminaritaifa.org
Endinsant-nos en l’elusió fiscal
Explicar el sistema fiscal en un article molt breu és tasca impossible. Així doncs, em limitaré a comentar una part poc coneguda del sistema fiscal, qui desitgi un tractament més ampli pot consulta…