seminaritaifa.org
Converses sobre el #SentitCrític amb Pau Llonch
La crítica és, en primer lloc, un actitud basada en dubtar de tot, fins i tot allò que se’ns presenta com una evidència, i, en segon lloc, en relacionar allò que estem analitzant amb el màxim de co…