seminaritaifa.org
La cultura de pagament (E. Idoate)
L’expansió financera durant les darreres dècades ha estat possible gràcies a la desregulació dels mercats financers. Ha calgut desmuntar els sistemes de control públic, però poques vegades s’asseny…