seminaritaifa.org
Curs: “Per entendre l’actualitat”
El capitalisme conté en la seva pròpia natura profundes contradiccions que provoquen imporants crisis de manera recorrent. La crisi però és també un element imprescindible per a introduir els canvi…