seminaritaifa.org
Cara a cara entre economia convencional i economia crítica
Dins del Cicle ‘Finances i Ètica: Oxímoron?’, per a entendre i actuar! que organitza SETEM, Joan Tugores ens introduirà a l’evolució del sistema financer i el cara a cara el prota…