seminaritaifa.org
Senzillament 11: la creació del diner bancari
S’ha publicat ja el Senzillament 11: la creació del diner bancari