seminaritaifa.org
Però qui carai són els mercats?
Albert Recio: “Les institucions de transaccions financers que gestionen la riquesa d’una minoria amb una elevada capacitat de manipulació” Miren Etxezarreta: “Tres agències…