seminaritaifa.org
Vídeos del curs d’introducció a l’anàlisi econòmica de la societat actual
Vídeos del curs d’introducció a l’anàlisi econòmica de la societat actual. (CGT Barcelona, febrer 2011) Font: CGT