seminaritaifa.org
La crisi i les alternatives (J. M. Busqueta)
La crisi representa el col·lapse d’una forma concreta d’obtenció d’excedent i inversió. En el nostre cas, la crisi ha representat la fi d’un model basat en el dinamisme prop…