seminaritaifa.org
La Crisi Avui i el Seu Impacte a l’Estat Espanyol (Can Vidalet)
El seminari d’economia crítica Taifa i el Grup de Solidaritat Ayllu organitzen el curs La Crisi Avui i el Seu Impacte a l’Estat Espanyol.