seminaritaifa.org
Diapositives del curs “la crisi en el capitalisme actual” (2008) a slideshare
A slideshare podem trobar les diapositives que el seminari d’economia crítica Taifa feia servir per al curs “la crisi en el capitalisme actual” a la tardor del 2008.