seminaritaifa.org
Crítica a la economía ortodoxa
Aquest manual és fruit del treball dut a terme al llarg dels anys pel seminari d’economia crítica Taifa en el marc de l’estudi crític de les diferents escoles de pensament econòmic.