selbuogtydalhistorielag.no
Handtverkstradisjonen i Neadalføret - Selbu og Tydal Historielag
Temakveld på Granby gård tirsdag 28. april kl. 19:00 Foredrag ved tidligere direktør i Kulturminnefondet Jon Suul: GAMMELT HANDVERK I NEADALFØRET CA 1700-1900, tre- og malerarbeid Du kan gjerne ta med ting som relaterer seg til tittelen eller helt andre ting (metall, glass, fajanse etc) som du lurer på hva er, hvor gammelt, hvor fra, …