selbuogtydalhistorielag.no
FINNE FRAM GAMLE SELBUVOTTER! - Selbu og Tydal Historielag
Det kommer stadig innspill om at det fortsatt kan være endel uregistrerte votter og rosbøker rundt om i bygda. Dere oppfordres derfor til å se en ekstra gang på hva dere har i skuffer og skap. – Og på hytta. I løpet av forsommeren vil det bli en siste registreringsrunde av votter. Det blir avholdt …