sejarahmartir.wordpress.com
Penganiayaan Kaisar Adrian
Trajan digantikan oleh Adrian, yang mel an¬jutkan penganiayaan ketiga dengan kekejaman yang lebih besar daripada pendahulunya. Sekitar 10 ribu orang Kristen menjadi martir selama pemerintahannya. B…