seithupaarungal.com
மார்கழி கோலம் வரிசை: விளக்குக் கோலம்
மார்கழி கோலங்கள் வரிசையில் இதோ இரண்டு விளக்குக் கோலம்…கோலத்தைப் பார்த்து புள்ளி வைக்கவும்.…