seifabadi.com
درمان خود کم بینی و رهایی از احساس حقارت | گروه تحقیقاتی سیف
افرادی که از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستند هرگز دچار احساس حقارت و خود کم بینی نمی شوند. درمان خود کم بینی اولین گام برای کسب موفقیت در زندگی است