seifabadi.com
عمل نکردن قانون جذب چه زمان هایی بیشتر رایج است ؟ - گروه تحقیقاتی سیف
در این مقاله قصد داریم به شما بگوییم در زمان عمل نکردن قانون جذب باید چه کارهایی انجام دهید و چگونه کائنات را مجبور کنید که خواسته های تان را به سوی شما جذب کند.