segersbruno.com
Agfa, het verdriet van België?
Een mooi artikel uit De Tijd met als kop een citaat van de Agfa-CEO: ‘Ik werk niet alleen voor de aandeelhouders’ ‘De opdeling houdt steek, omdat de twee een totaal verschillend b…