segersbruno.com
Wijze raad van een tachtigjarige ondernemer
Ik las zojuist een interview met André Leysen naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag. Deze generatie heeft in haar jeugd de laatste oorlog meegemaakt en daarna het nieuwe Europa zien gebore…