segersbruno.com
Nieuwe management termen
De voertaal in Bruno’s BlogBoek is sinds (bijna) jaar en dag het Nederlands maar vandaag maken we daar een kleine uitzondering op. Uw dienaar is voor een kleine ingreep opgenomen in het ziekenhuis …